Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell In Absolute

Minerálna funkčná lepiaca a armovacia malta

použitie

  • interiér
  • ako lepiaca a armovacia malta pre StoTherm In Aevero, StoTherm In SiMo a StoTherm In Comfort

vlastnosti

  • minerálna
  • dobrá odolnosť
  • výborná sorpčná vlastnosť
  • ako funkčná, lepiaca a armovacia malta

odtieň

krémová

 

spracovanie

celoplošné lepenie, ručne, strojovo

 

31354_DE_de.jpg
celoplošné lepenie ručne strojovo

skúšobná a akostná značka

natureplus®

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)