Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Board 310 F

Akustická doska zo skleneného granulátu pre zavesené stropné a stenové konštrukcie

použitie

 • interiér
 • pre zavesené stropné a stenové konštrukcie
 • pre akustický systém StoSilent Distance F
 • s vyššími požiadavkami na mechanickú zaťažiteľnosť ako aj pre klenuté konštrukcie (polomer > 5 m)
 • upevnenie naskrutkovaním, styčné plochy dosiek lepením

vlastnosti

 • vytvorenie plochy max. 200 m² bez dilatačnej medzery a max. dĺžka strany 20 m
 • skrátenie doby dozvuku
 • zníženie hladiny hluku
 • zlepšenie schopnosti koncentrácie
 • zlepšenie zrozumiteľnosti reči
 • nízka hmotnosť
 • vysoká tuhosť
 • nízka vlhkostná a tepelná rozťažnosť

poznámky

 • produkt použite v kúpeľoch so slanou vodou resp. morskou vodou len na požiadanie
 • produkt nie je vhodný do oblastí s ostrekovou vodou
 • produkt nie je vhodný pre oblasti s mechanickým zaťažením
 • produkt nie je vhodný pre polomery < 5 m

vzhľad

štruktúrovaný povrch s konečnou povrchovou úpravou StoSilent Decor M alebo StoSilent Decor MF

 

formát/veľkosť

hrana dosky: ostrá / s povrchovou úpravou
dĺžka x šírka x hrúbka
1200 x 800 x 15 mm
2400 x 1200 x 15 mm

 

odtieň

pohľadová strana: biela (cca. RAL 9010)
zadná strana: sivá (cca. RAL 7039)

 

30801_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti