Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Fleece

Sklovláknitý vlies ako nosič akustických povrchových úprav

použitie

  • interiér
  • ako nosič zvukovoizolačnej povrchovej úpravy StoSilent Decor

vlastnosti

  • mechanicky zaťažiteľný
  • premosťujúci trhliny (trhliny pri úbytku materiálu a vysúšaní)
  • rozmerovo stabilný
  • porézna
  • nenabobtnáva
  • odolný voči vlhkosti
  • žiadne nebezpečenstvo v prípade vdýchnutia, prehltnutia alebo kontaktu s pokožkou, keďže vlákna majú priemer ≥ 8 µm

vzhľad

hladký povrch viditeľná jemná vláknitá štruktúra

 

formát/veľkosť

šírka role: cca 1 m
dĺžka role: 50 m
hrúbka: cca 0,6 mm

 

odtieň

biela

 

30200_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti