Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Prep Quarz

Organický adhézny mostík pre akustické omietky Sto

použitie

  • interiér
  • pre akustické systémy StoSilent Direct a StoSilent Compact
  • na podklady, ktoré sú kvôli vysokej hustote alebo malej nasiakavosti nevhodné na priame omietanie (hladký betón, sadrokartónové dosky typu A podľa EN 520, atď.)

vlastnosti

  • plnený
  • sprostredkujúci priľnavost'

odtieň

zelená

 

spracovanie

striekanie pištoľou s lievikom, nanášanie hladidlom

 

30691_DE_de.jpg
striekanie pištoľou s lievikom nanášanie hladidlom

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti