Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Plan

Fasádna doska z materiálu Verolith

použitie

  • exteriér a interiér
  • na individuálne stvárnenie fasád
  • na masívnych podkladoch, kombinovaných kontaktných zatepľovacích systémoch alebo predsadených prevetrávaných fasádach
  • pre rezanie prírezov

vlastnosti

  • konštrukčný prvok na báze minerálneho granulátu zo silikátových dutých mikroguľôčok
  • farebné členenie príslušným náterom
  • trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: A2-s1, d0

formát/veľkosť

2420 x 1210 mm v hrúbkach: 15, 20, 25, 30, 35 a 40 mm
2440 x 1080 mm v hrúbkach: 50, 60, 70, 80, 90 a 100 mm

 

30720_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti