Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Frame - L

Profilovaný prvok okenného parapetu z granulátu Verolith s integrovaným zakrytím

použitie

 • exteriér a interiér
 • na zvýraznenie okien a ako parapeta
 • na masívnych podkladoch, kombinovaných kontaktných zatepľovacích systémoch a predsadených prevetrávaných fasádach

vlastnosti

 • konštrukčný prvok na báze minerálneho granulátu zo silikátových dutých mikroguľôčok
 • farebné členenie príslušným náterom
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0
 • nezalomené
 • nízka hmotnosť
 • ekologicky nezávadný

poznámky

 • reakcia na oheň, podľa EN 13501-1, v definovanej oblasti podľa klasifikačnej správy MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
 • trieda reakcie na oheň systému ETICS podľa EN 13501-1, v definovanom rozsahu podľa klasifikačnej správy MA 39 - VFA 2014-1649.01 (ETICS s izoláciou z minerálnej vlny) a MA 39 - VFA 2014-1649.02 (ETICS s izoláciou z EPS)
 • odber: po kartónoch, 2 kusy v kartóne

vzhľad

pozri výkresy kolekcie

 

formát/veľkosť

pozri výkresy kolekcie

 

31429_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A farebná

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti