Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Line F

Predĺženie parapetu/kordónovej rímsy z granulátu Verolith

použitie

 • exteriér a interiér
 • na zvýraznenie otvorov v budovách a/alebo horizontálne a vertikálne členenie fasád
 • na masívnych podkladoch, kombinovaných kontaktných zatepľovacích systémoch a predsadených prevetrávaných fasádach

vlastnosti

 • farebné členenie príslušným náterom
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0
 • konštrukčný prvok na báze minerálneho granulátu zo silikátových dutých mikroguľôčok
 • bez zalomenia, zalomené doprava a/alebo doľava

poznámky

 • reakcia na oheň, podľa EN 13501-1, v definovanej oblasti podľa klasifikačnej správy MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
 • trieda reakcie na oheň systému ETICS podľa EN 13501-1, v definovanom rozsahu podľa klasifikačnej správy MA 39 - VFA 2014-1649.01 (ETICS s izoláciou z minerálnej vlny) a MA 39 - VFA 2014-1649.02 (ETICS s izoláciou z EPS)
 • StoDeco Line F Typ FA, FB, FD, FE nie sú bežne na sklade
 • pri objednaní týchto profilov a zalomených parapetov prosím počítajte s dlhšími dodacími dobami
 • dodacia lehota na požiadanie
 • 1. obal za navýšenú cenu
 • klasifikácia pre nekryté profily zachovaná pri max. hrúbke 10 cm

vzhľad

pozri výkresy kolekcie

 

formát/veľkosť

Typ FA 70 x 146 mm
Typ FB 60 x 128 mm
Typ FC 60 x 75 mm
Typ FD 60 x 145 mm
Typ FE 50 x 75 mm
dĺžka: 1200, 1800, 2400 mm
N - normálne vyhotovenie
RV - doprava zalomené
LV - doľava zalomené
BV - obojstranne zalomené

 

31431_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti