Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Line

Individuálny fasádny prvok podľa požiadavky zákazníka ako lišta z granulátu Verolith za účelom lineárneho stvárnenia fasád

použitie

 • exteriér a interiér
 • na zvýraznenie otvorov v budovách a/alebo horizontálne a vertikálne členenie fasád
 • na masívnych podkladoch, kombinovaných kontaktných zatepľovacích systémoch a predsadených prevetrávaných fasádach

vlastnosti

 • konštrukčný prvok na báze minerálneho granulátu zo silikátových dutých mikroguľôčok
 • farebné členenie príslušným náterom
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0
 • nízka hmotnosť
 • ekologicky nezávadný
 • jednoduchá a rýchla montáž

poznámky

 • reakcia na oheň, podľa EN 13501-1, v definovanej oblasti podľa klasifikačnej správy MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
 • trieda reakcie na oheň systému ETICS podľa EN 13501-1, v definovanom rozsahu podľa klasifikačnej správy MA 39 - VFA 2014-1649.01 (ETICS s izoláciou z minerálnej vlny) a MA 39 - VFA 2014-1649.02 (ETICS s izoláciou z EPS)
 • maximálna odporúčaná veľkosť formátu: 0,96 m² a/alebo 35 kg na každý prvok
 • tvary prvkov sú možné podľa požiadavky zákazníka
 • príklady plastických fasádnych prvkov je možné nájsť na internetovej stránke www.sto.com
 • dodacia lehota na požiadanie, výmena a vrátenie nie je možné

vzhľad

Lišty rôznych tvarov podľa individuálneho zadania zákazníkov; rámové profily, rímsy, oblúky, ornamenty, stĺpy, polstĺpy, atď.

 

31420_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A farebná

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti