Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Panel

Tabuľa z granulátu Verolith podľa individuálnej požiadavky zákazníka

použitie

 • exteriér a interiér
 • na plošné stvárnenie fasád
 • na masívnych podkladoch, kombinovaných kontaktných zatepľovacích systémoch a predsadených prevetrávaných fasádach

vlastnosti

 • konštrukčný prvok na báze minerálneho granulátu zo silikátových dutých mikroguľôčok
 • farebné členenie príslušným náterom
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0

poznámky

 • max. formát každého prvku: 0,96 m²
 • max. hmotnosť každého prvku: 35 kg
 • možné formáty podobne ako v prehľade fasádnych prvkov panelov für die StoDeco Panel štandardného sortimentu
 • tvary profilov je možné upraviť podľa želania zákazníka
 • príklady plastických fasádnych prvkov je možné nájsť na internetovej stránke www.sto.com
 • reakcia na oheň, podľa EN 13501-1, v definovanej oblasti podľa klasifikačnej správy MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
 • trieda reakcie na oheň systému ETICS podľa EN 13501-1, v definovanom rozsahu podľa klasifikačnej správy MA 39 - VFA 2014-1649.01 (ETICS s izoláciou z minerálnej vlny) a MA 39 - VFA 2014-1649.02 (ETICS s izoláciou z EPS)
 • dodacia lehota na požiadanie, výmena a vrátenie nie je možné

vzhľad

reliéfna a/alebo s rôzne vytvarovanými hranami

 

formát/veľkosť

v prípade prvkov s hrúbkou 15, 20, 25, 30, 35 a 40 mm je možná dĺžka
prvku max. 2400 mm a šírka prvku max. 1200 mm (max. formát: 0,96 m²)
v prípade prvkov s hrúbkou 50, 60, 70, 80, 90 a 100 mm je možná dĺžka
prvku max. 2400 mm a šírka prvku max. 1050 mm (max. formát: 0,96 m²)

 

30720_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A farebná

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti