Sto-Ecoshapes

Prefabrikované omietkové prvky na individuálne stvárnenie fasády

použitie

  • exteriér
  • omietkové prvky v rôznych formátoch a s rôznym vzhľadom pre fasádne zatepľovacie systémy

vlastnosti

  • najvyššia bezpečnosť pri nárazovom zaťažení
  • pozostáva z lepiacej a škárovacej malty a príslušných omietkových prvkov

poznámky

prefabrikované rohové prvky sú v závislosti od formátu dostupné na vyžiadanie

 

vzhľad

podľa špecifikácie od zákazníka možné dodať ako prefabrikované omietkové prvky jednej farby, ale rovnako aj ako s až dvoma zmiešanými farebnými odtieňmi je možná hladká, hrubá, pravidelná alebo nepravidelná textúra sú možné až dve rozdielne kombinované textúry (napr. valec, hrebeň) špeciálne textúry sú možné na požiadanie prísady: až dva rôzne granuláty (napr. StoEffect Vetro alebo karbid kremíka)

 

formát/veľkosť

min. dĺžka 30 mm, max. dĺžka 840 mm
min. šírka 30 mm, max. šírka 420 mm
min. hrúbka 4 mm, max. hrúbka 8 mm
atypické formáty na požiadanie

 

odtieň

farebné odtiene na požiadanie

 

30669_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti