Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoAqua Top Satin

Vodou riediteľná lazúra na alkydoživicovej báze, s otvorenými pórmi, nelepivá

použitie

  • exteriér a interiér
  • pre nové a staré drevo, pre obmedzene rozmerovo stále a rozmerovo nestále konštrukčné diely
  • nenanášať na vlhké alebo znečistené podklady

vlastnosti

  • vysoká penetračná schopnosť
  • bez biocídov
  • chráni pred vlhkosťou
  • odolné voči UV vďaka transparentným oxidom železa
  • dobré renovačné vlastnosti
  • bráni kvapkaniu

vzhľad

hodvábne lesklý podľa EN 13300

 

odtieň

StoColor - RAL - farebné odtiene dreva

 

spracovanie

natieranie

 

30763_DE_de.jpg
natieranie

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: B farebná ekologická etiketa CH C farebná

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti