Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoBrick Glänzend 300

Klinkerový pásik pre izolačné systémy fasád Sto

použitie

  • exteriér
  • ako fasádny obklad
  • ako kontaktné zatepľovacie systémy, predsadené prevetrávané fasádne systémy a masívne podklady

vlastnosti

  • odolnosť voči mrazu podľa EN ISO 10545-12
  • výroba podľa DIN EN 14411
  • maximum v prípade polomeru pórov: > 0,2 µm
  • objem pórov: ≥ 20 mm³/g
  • nasiakavosť: < 6 %

poznámky

formáty podľa farebného odtieňa: viď plánovaciu príručku

 

vzhľad

povrch: hladký, čiastočne formovaný + roztavený, zvislo tlakom štruktúrovaný hrana: vedomo nepravidelne vyrazená, vlnito klesajúca stupeň lesku: matný, hodvábne matný, sporadicky lesklý

 

formát/veľkosť

pásik:
dĺžka x výška x hrúbka, údaj v mm:
440 x 52 x 14, cca 35 ks/m²
uhlový pásik (WR):
dĺžka / šírka x výška x hrúbka, údaj v mm:
240 / 115 x 52 x 14 (WR), cca 16 ks/m
ďalšie formáty na požiadanie

 

odtieň

monochromatické/monochromaticky premenlivé

 

31753_3_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)