Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil pre dilatačné škáry budov pri rovných plochách stien

použitie

  • exteriér
  • na vytvorenie dilatačných škár budov medzi rovnými plochami stien vo fasádnych zatepľovacích systémoch
  • pre šírky škár 20 - 30 mm

vlastnosti

  • z plastu
  • so stabilnou hadicou na vkladanie do škár, ktorá je zosilnená sieťovinou
  • so sťahovacou hranou
  • s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
  • odolný voči poveternostným vplyvom
  • odolný voči UV žiareniu
  • kombinovateľné so Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

formát/veľkosť

dĺžka: 250 cm

 

odtieň

profil: biely
dilatačný pás: tmavosivý

 

32268_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy