Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Filler

Porézna hmota na vyplnenie škár zo skleného granulátu absorbujúca hluk

použitie

  • interiér
  • na vyplnenie a vyhladenie otvorených škár v akustickom systéme StoSilent Direct
  • nemiešať s inými materiálmi

vlastnosti

  • dobrá adhézia za vlhkého stavu
  • ľahká spracovateľnosť
  • porézna štruktúra, ktorú je možné ľahko brúsiť

odtieň

sivobiely

 

31463_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti