StoCryl V 700

Povrchová úprava, bionicky funkčná

použitie

 • vystavený účinkom počasia
 • ako bionicky funkčná povrchová úprava, špeciálne na betónové nosné prvky
 • na ochranu a na farebné stvárnenie betónových nosných prvkov

vlastnosti

 • rýchle vyschnutie po daždi alebo po vytvorení rosy vďaka bionickému princípu
 • zamedzuje vniknutiu vody a vo vode rozpustných škodlivých látok
 • reguluje vlhkostný režim
 • zvyšuje elektrický odpor
 • dobrá nepriepustnosť oxidu uhličitého (Sdhodnota CO2 > 50 m)
 • dobrá difúzna priepustost' vodnej pary (Sdhodnota H2O < 4 m)
 • minimálne porušenie plniva / efekt poškrabania
 • najvyšší stupeň belosti
 • vysoká rôznorodosť farebných odtieňov a stabilita
 • bez ochranného biocídneho prostriedku

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • nie pre horizontálne plochy zaťažené vodou
 • nevhodné pre pochôdzne a pojazdové plochy

vzhľad

matný (G3) podľa EN 1062-1

 

odtieň

biela
tónovateľná podľa StoColor System, biela

 

spracovanie

natieranie, striekanie airless (bez použitia vzduchu), valcovanie

 

32086_DE_de.jpg
natieranie striekanie airless (bez použitia vzduchu) valcovanie biela

Na prevzatie

Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti