Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Modular 230

Hluk absorbujúci stropný podhľad s jemne štruktúrovanou farebnou úpravou

použitie

 • interiér
 • na redukciu hluku a reguláciu dozvuku
 • ako stropný podhľad

vlastnosti

 • vysoká absorpcia hluku (v závislosti od výšky zavesenia, formátu a povrchovej úpravy)
 • nosná doska zo skleného granulátu
 • zadná strana s vrstvou z 40 mm hrubej dosky s obsahom PET vlákien
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0 (nosná doska s povrchovou úpravou)
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: C-s3, d0 (vrstva z dosky s obsahom PET vlákien)
 • odolná, stabilná konštrukcia
 • na okamžitú montáž
 • konečná povrchová úprava s jemne štruktúrovanou farebnou úpravou vyhotovená výrobcom
 • fotokatlytická funkcia v prípade bielej farby, na odbúranie škodlivých látok a zápachov

poznámky

 • jednoduchá montáž podľa montážneho návodu vďaka komponentom vopred namontovaným výrobcom
 • sú možné nepatrné odchýlky farebného odtieňa medzi rôznymi šaržami výrobkov
 • odporúčanie: v jednej miestnosti montujte prvky, ktoré sú z rovnakej výrobnej šarže
 • všetky stropné podhľady vrát. výškovo nastaviteľnej závesnej súpravy pozostávajú z: 4 závesov z drôteného lana (dĺžka lana: 2,5 m) a 4 betonážnych kotiev (klincové kotvy fischer FNA II 6 x 30 M6/5), hĺbka vyvŕtaného otvoru: min. 40 mm a menovitý priemer vrtáka: 6 mm
 • na požiadanie použitie ako stenový prvok
 • nevhodné pre soľné kúpele, nad ľadové vodné nádrže a v oblasti východu zo sáun

vzhľad

odolná hrana dosky s olepovacou hranou viditeľná spodná strana a hrany s jemne štruktúrovanou farebnou úpravou

 

formát/veľkosť

hrana dosky: s ostrými hranami
štandardné formáty: cca. dĺžka x šírka x 19 mm
1150 x 1150 mm
2350 x 750 mm
2350 x 1150 mm
1150 mm kruhového tvaru
špeciálne vyhotovenie na požiadanie
max. 2350 x 1150 mm
na požiadanie individuálne stvárnenie pomocou priehlbín
mnohouholníky a voľné tvary, do 2350 x 1150 mm

 

odtieň

biela (cca RAL 9016)
tónovateľná podľa StoColor System
farebné odtiene si objednajte podľa systému StoColor ako špeciálne vyhotovenie, biela (cca RAL 9016)

 

41474.jpg
biela (cca RAL 9016)

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti