Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColl FM-E

Minerálna nástreková škárovacia malta pre klinkerové pásiky a obklady z prírodného kameňa

použitie

 • exteriér
 • pre škárovanie striekaním keramických obkladov a obkladov z prírodného kameňa, napr. lícových klinkerových pásikov alebo otryskávaných obkladov z prírodného kameňa
 • pre použitie v systémoch StoTherm a StoVentec s osvedčením pre keramické obklady a prírodný kameň
 • na plochy stien a fasád
 • na dodatočné vyplnenie škár nástrekom v pohľadových múroch pre lícovky, predmurovkové tvárnice, fasádne pásiky, betónové kvádre, kamene, atď.

vlastnosti

 • odolný voči poveternostným vplyvom
 • odolná voči mrazu
 • priedušné
 • tesná voči hnanému dažďu v priebehu 2 dní
 • lepšia šmyková priľnavosť v porovnaní s ručne spracovanými škárovacími hmotami
 • rovnaká konzistencia
 • menej bočných odtrhnutí vďaka veľmi dobrému spojeniu medzi škárou, kameňom a maltou
 • žiadne duté miesta v sieti škár vďaka veľmi mokrému spracovaniu
 • veľmi dobré zhutnenie
 • škárovacia malta podľa DIN EN 998-2
 • škárovacia malta podľa DIN EN 13888 CG2 W

poznámky

 • vždy objednajte naraz celé množstvo, ktoré je potrebné pre konkrétny objekt (najmä v prípade materiálu s farebným odtieňom)
 • vždy vytvorte presne rovnaký zmiešavací pomer
 • nie je možné úplne vylúčiť odlišnosť odtieňov
 • údaje o spotrebe platia pre klinkerové pásiky so šírkou škáry 12 mm
 • spotreba, farebný odtieň a vzhľad závisia od formátu, spojenia a hrúbky klinkerových pásikov a obkladov ako aj zmiešavacieho pomeru, šírky škár a hĺbky škár
 • Vždy vytvoriť vzorovú plochu pre zistenie spotreby a spracovateľnosti, získanie dojmu zo vzhľadu a preskúšanie priľnavosti k bočným stenám obkladu pri zvolenom zmiešavacom pomere.
 • spracovateľnosť je nutné zistiť na vzorovej ploche
32397_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)