Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell SW plus

Minerálna, filcovateľná kombinovaná malta s integrovanou ochranou proti vlhkosti pre soklovú oblasť

použitie

 • exteriér
 • ako lepidlo, armovacia malta a/alebo vrchná omietka v soklovej oblasti a v oblasti kontaktu so zemou
 • ako vrchná omietka iba na armovaciu vrstvu zo StoLevell SW plus a s náterovým systémom bez dodatočnej ochrany proti vlhkosti
 • pre lepenie tepelnoizolačných dosiek na minerálne a organické podklady
 • na lepenie izolačných dosiek na minerálne hydroizolácie stavieb a hrubovrstvové bitumenové povrchové úpravy
 • ako spojovacia vrstva na minerálne hydroizolácie stavieb a hrubovrstvové bitumenové povrchové úpravy
 • ako trojdimenzionálna druhá úroveň tesnenia pod parapetom, hrúbka suchej vrstvy: ≥ 4mm
 • nevhodné ako utesnenie stavby podľa DIN 18533

vlastnosti

 • integrovaná ochrana proti vlhkosti
 • vodotesný podľa abP, č. skúšobného osvedčenia: P-1201/633/18 MPA-BS
 • veľmi vysoká vodoodpudivosť
 • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • odolný voči mrazu podľa DIN EN 13687-1
 • odolný voči posypovej soli podľa DIN EN 13687-1
 • odolný voči úderom lopty DIN 18032-3:1997-04
 • vysoká lepiaca schopnosť
 • dobrá odolnosť

odtieň

cementovo sivá

 

spracovanie

ručne, strojovo

 

32748_DE_de.jpg
ručne strojovo

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)