Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoBrick used look 700

Klinkerový pásik pre izolačné systémy fasád Sto

použitie

  • exteriér
  • ako fasádny obklad
  • ako kontaktné zatepľovacie systémy, predsadené prevetrávané fasádne systémy a masívne podklady

vlastnosti

  • odolnosť voči mrazu podľa EN ISO 10545-12
  • výroba podľa DIN EN 14411
  • maximum v prípade polomeru pórov: > 0,2 µm
  • objem pórov: ≥ 20 mm³/g
  • nasiakavosť: < 6 %

poznámky

formáty podľa farebného odtieňa: viď plánovaciu príručku

 

vzhľad

povrch: hrubý, formovaný, nerovný, pieskový + roztavený, zvislo štruktúrovaný hrana: nepravidelne vyrazená, vypuklá stupeň lesku: matný

 

formát/veľkosť

pásik:
dĺžka x výška x hrúbka, údaj v mm:
240 x 52 x 14, cca 64 ks/m²
490 x 40 x 14, cca 38 ks/m²
uhlový pásik (WR):
dĺžka / šírka x výška x hrúbka, údaj v mm:
240 / 115 x 52 x 14 (WR), cca 16 ks/m
240 / 115 x 40 x 14 (WR), cca 19 ks/m
ďalšie formáty na požiadanie

 

odtieň

jednofarebný/viacfarebný premenlivý

 

32776_DE_de.jpg

Na prevzatie

Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)