Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVeneer Wood

Fasádne panely so vzhľadom dreva

použitie

  • exteriér
  • nevhodné pre horizontálne alebo šikmé plochy vystavené poveternostným vplyvom
  • fasádne panely so vzhľadom dreva pre fasádne zatepľovacie systémy
  • na minerálne a organické podklady

vlastnosti

  • odolný voči nárazom a úderom
  • bezcementová
  • dobré vlastnosti spracovania

vzhľad

autentický vzhľad dreva farebné stvárnenie nanesením príslušného lazúrového náteru

 

formát/veľkosť

200 x 16 cm, hrúbka cca. 2 mm
25 ks/krabica

 

odtieň

biely/prírodný

 

32703_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti