Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSeal L 110

Jednozložkové tekuté tesnenie v oblasti okenných parapetov

použitie

 • exteriér
 • na vytvorenie druhej tesniacej vrstvy pod parapetmi
 • ako náter na armovaciu vrstvu
 • nevhodné na plochy, na ktoré trvalo pôsobí voda
 • nevhodné na dilatačné škáry a pohyblivé škáry

vlastnosti

 • vytvára vzduchotesnú, vodotesnú, elastickú membránu
 • na báze vody
 • zosilnený vláknami
 • pastózný
 • premostenie malých trhlín (< 1,5 mm)
 • pretierateľný

poznámky

 • neriediť
 • iba obmedzene odolný voči UV žiareniu

odtieň

biela

 

spracovanie

natieranie

 

32866_DE_de.jpg
natieranie

Na prevzatie

technické listy