Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Stuckband

Vysokokvalitná penová páska s lepiacou hranou

použitie

  • ideálne na prípoje škár, stien a stropov pri prácach na suchej výstavbe a omietaní
  • interiér
  • pre prípoje okrajov v systéme StoSilent Direct
  • ako oddeľujúci pás v prípade vnútorných zatepľovacích systémoch Sto pre steny

vlastnosti

  • zabraňuje vzniku trhlín
  • s lepiacou hranou

formát/veľkosť

dĺžka: 30 m
šírka: 30, 50, 70 mm
hrúbka: 3 mm

 

odtieň

biela

 

30485_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy