Sanácia betónu a ochrana betónu

Sanácia betónu

Sanácia betónu

Betón ako stavebný materiál sa stal neoddeliteľnou súčasťou modernej architektúry - či už na mostných konštrukciách, priemyselných budovách alebo obytných budovách. Zatiaľ čo v minulosti sa venovala pozornosť výstavbe nových budov, v súčasnej dobe sa stále viac zameriava na opravy a údržbu týchto budov.

produkty