Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Ochrana betónu

Problematika sanácie betónu je veľmi komplexná: zaťaženie poveternostnými vplyvmi, škodlivé látky a mechanické zaťaženie zanechávajú na betóne svoje stopy.


Príčiny sú stále rovnaké, takže cieľ je jasný: nájsť efektívne riešenie na zabezpečenie stavebného diela a v prípade nutnosti vyhovieť zmeneným požiadavkám.

Ponuka produktov na ochranu betónu

StoCryl HC 100

StoCryl HC 100


Je hydrofobizujúca impregnácia/penetrácia na ochranu betónových alebo železobetónových nosných konštrukcií.


Redukuje vnikanie vody a množstvo rozpustených škodlivín vo vode. Reguluje obsah vlhkosti a zvyšuje elektrický odpor. Dobre sa vsakuje a má veľmi dobrú priľnavosť k podkladu a následným medzináterom a konečným povrchovým úpravám.


Nie je vhodný pre vodorovné plochy.


StoCryl HP 100

StoCryl HP 100

Impregnácia/penetrácia na ochranu betónových a železobetónových nosných konštrukcií, s hydrofobizujúcimi vlastnosťami. Transparentný.


Obsahuje riedidlo. Veľmi dobre priľne k obkladu, medzináterom aj konečným povrchovým úpravám a skvele sa vsakuje. Reguluje obsah vlhkosti aj vnikania vody a škodlivín.

StoCryl GW 100

StoCryl GW 100

Hydrofobizujúca impregnácia/penetrácia na ochranu betónových alebo železobetónových nosných konštrukcií, s transparentným vzhľadom.


Je riediteľná vodou, zvyšuje elektrický odpor a dobre sa vsakuje. Veľmi dobre priľne k podkladu aj následným medzináterom alebo konečným povrchovým úpravám. Reguluje obsah vlhkosti a redukuje vnikanie vody a škodlivín vo vode rozpustných.


Nevhodná pre plochy, po ktorých sa chodí alebo jazdí.

StoCryl V 100

StoCryl V 100 / 100 QS

Krycí náter stredného lesku využívaný ako tuhý náter na ochranu a farebné stvárnenie železobetónových a betónových nosných konštrukcií. Využíva sa v rámci sanačných systémov betónových konštrukcií StoCretek v podzemnom staviteľstve.


Je riediteľný vodou, dobre preniká k podkladu a reguluje obsah vlhkosti. Veľmi dobre priľne k podkladu, reguluje vlhkosť a zabraňuje vniknutiu vody alebo v nej rozpustných škodlivých látok.


Nie je vhodný pre horizontálne vodou zaťažené plochy, ani pre plochy, po ktorých sa jazdí alebo chodí.

StoCryl V 200

StoCryl V 200

Matný krycí náter používaný ako tuhý náter na ochranu a farebné stvárnenie nosných betónových a železobetónových konštrukcií.


Zabraňuje vniknutiu vody a škodlivín v nej rozpustných, reguluje obsah vlhkosti. Zvyšuje elektrický odpor.


Riediteľný vodou, vynikajúce priľnavé vlastnosti, dobre preniká k podkladu. Nie je vhodný na použitie na plochy, po ktorých sa chodí alebo jazdí, do obytných a podobne používaných priestorov ani na horizontálne vodou zaťažené povrchy.

StoCryl V 400

StoCryl V 400

Lazúrovací náter matného vzhľadu využívaný ako tuhý náter na ochranu a farebné stvárnenie betónových nosných konštrukcií.


Zabraňuje vniknutiu vody, reguluje obsah vlhkosti a zvyšuje elektrický odpor.


Má veľmi dobré priľnavé vlastnosti a dobre preniká k podkladu. Je riediteľný vodou.

StoCrete FB

StoCrete FB

Minerálny povlak prekrývajúci trhliny na ochranu betónových aj železobetónových konštrukcií. Reguluje obsah vlhkosti.


Vhodný na použitie v skladoch či objektoch na plnenie a spracovanie vodu ohrozujúcich kvapalín. Ideálny ako tesniaci pačok na izoláciu stavebných diel.


Veľmi dobrá priľnavosť a odolnosť voči prieniku oxidu uhličitého. Difúzia vodných pár. Dobré izolačné schopnosti voči tlakovej vode, vysoká odolnosť voči pohonným hmotám, vykurovacím olejom, použitým spaľovacím motorom, motorovým a prevádzkovým olejom atď.

StoCryl RB

StoCryl RB

Krycí náter s veľmi dobrou priľnavosťou. Náter s vlastnosťami zabraňujúcimi vniknutiu vody a vo vode rozpustených škodlivín, regulujúci obsah vlhkosti, zvyšujúci elektrický odpor.


Využiteľný ako povlak prekrývajúci trhliny (staticky aj dynamicky) na ochranu a farebné stvárnenie trhlinami ohrozených nosných betónových a železobetónových konštrukcií.


Riediteľný vodou. Odolný voči prieniku oxidu uhličitého. Dobrá difúzia vodných pár.


Nevhodný pre horizontálne vodou zaťažené plochy, ani pre plochy, po ktorých sa jazdí alebo chodí.

Stiahnite si brožúru

Sanácia a ochrana betónu

Stiahnite si informačné brožúry o sanácii a ochrane betónu a jeho povrchových úpravách.

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k riešeniu ochrany betónu alebo jeho sanácie sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114