Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sanácia betónu

Znečistenie alebo korózia môžu nielen narušovať vzhľad betónu, ale tiež ohroziť stavebné dielo.


Ako každý materiál, ktorý je zaťažovaný počasím a pôsobením agresívnych látok, tak aj betón mení v priebehu času svoj vzhľad. Z tohto dôvodu je nutné venovať ochrane betónu pozornosť.


Správnym návrhom ochrany betónu je možné výrazne zvýšiť životnosť betónových prvkov.

Ponuka produktov na sanáciu betónu

StoCrete TK

StoCrete TK

Minerálna, cementom pojená protikorózna ochrana. Zušľachtená polymérom.


Využívaná ako ochrana na oceľové výstuže, ku ktorým má veľmi dobrú prídržnosť.


Súčasť systémov StoCretec.

StoCrete SM

StoCrete SM/SMP

Minerálna, cementom pojená sanačná malta na rýchle opravy, vhodná tiež ako náhrada betónu na sanáciu betónových nosných konštrukcií (z betónu, železobetónu a ľahčeného betónu). Zušľachtená polymérom.


Veľmi dobrá prídržnosť k betónu. Dobrá tvarová stálosť aj spracovateľnosť pri práci nad hlavou. Rýchlo tvrdnúca a rýchlo prepracovateľná. Nevyžaduje adhézny mostík.


Nevhodná pre plochy, po ktorých sa chodí alebo jazdí.

StoCrete GM

StoCrete GM / GM P / GM QS

Hrubá minerálna malta, hrúbka vrstvy 6 – 30 mm, s integrovanou protikoróznou ochranou.

Vhodná tiež ako náhrada betónu na sanáciu betónových nosných konštrukcií. Cementom pojená sanačná malta (PCC) zušľachtená polymérom s veľmi dobrou prídržnosťou k betónu.


Nevyžaduje adhézny mostík ani protikoróznu ochranu. Nevhodná pre plochy, po ktorých sa chodí alebo jazdí.

StoCrete KM

StoCrete KM

Minerálna „kozmetická“ malta s hrúbkou 0 – 3 mm.


Používa sa ako škrabaná a vyrovnávacia stierka na ochranu a opravy betónových nosných konštrukcií, na opravy malých poškodení (asi do 10 mm hrúbky vrstvy) aj na individuálne štruktúrovanie.


Vhodná tiež ako podklad na náhradu betónu, dobrá spracovateľnosť aj štruktúrovateľnosť.

StoCrete FM / FM QSStoCrete FM / FM QS

StoCrete FM / FM QSStoCrete FM / FM QS

Jemná minerálna stierka, hrúbka vrstvy 2 – 5 mm, používaná ako škrabaná a vyrovnávacia stierka na ochranu a opravy betónových nosných konštrukcií


Cementom pojená, polymérom zušľachtená stierka s veľmi dobrou prídržnosťou k betónu a dobrou spracovateľnosťou. Používa sa tiež ako podklad na náhradu betónu.


Nevhodná pre plochy, po ktorých sa chodí alebo jazdí.

StoCrete LE

StoCrete LE

Minerálny ľahčený poter, hrúbka vrstvy 20 – 80 mm, využívaná ako vyrovnávacia vrstva, príp. na dosiahnutie zadanej výškovej úrovne horizontálnych stavebných dielov na pavlačiach alebo balkónoch z betónu a ľahčeného betónu.


Cementom pojená poterová malta s veľmi dobrou spracovateľnosťou a triedou horľavosti A1 (nehorľavé). Zušľachtená polymérom.


Nízka plošná hmotnosť, nízky E-modul.

Stiahnite si brožúru

Sanácia a ochrana betónu

Stiahnite si informačné brožúry o sanácii a ochrane betónu a jeho povrchových úpravách.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k riešeniu ochrany betónu alebo jeho sanácie sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114