späť

StoTherm In Aevero

StoTherm In Aevero zobraziť obrázok v plnej veľkosti

StoTherm In Aevero rez systému

1. funkčná a lepiaca vrstva – StoLevell In Aevero


2. tepelná izolácia – Sto-Aevero-Innendämmplatte


3. armovacia stierka – StoLevell In Aevero


4. armovacia tkanina – Sto-Glasfasergewebe F


5. penetrácia – StoPrep Sil


6. finálna povrchová úprava – difúzne otvorená, minerálna podkladová a finálna povrchová úprava

StoTherm In Aevero sa vyznačuje nielen nezvyčajnou funkčnosťou, ale tiež vynikajúcim priestorovým ziskom.


Ten je dosiahnutý použitím izolačnej dosky Sto-Aevero-Innendämmplatte so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,016 W/(m.K). Táto nezvyčajne nízka tepelná vodivosť umožnila vyvinúť inovatívny a ultratenký systém vnútorného zateplenia.


Stiahnite si brožúru

Ukážka brožúry zatepľovacích systémov

Stiahnite si informácie o systéme StoTherm In Aevero.

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k interiérovým povrchovým úpravám sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 2 4464 8142
fax: +421 2 4445 3075