Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

StoTherm In Comfort

StoTherm In Comfort zobraziť obrázok v plnej veľkosti

StoTherm In Comfort rez systému


1. lepiaca vrstva – StoLevell In Mineral


2. tepelná izolácia – Sto-Perlite-Innendämmplatte 045


3. penetrácia – StoPrim Silikat


4. armovacia stierka – StoLevell In Mineral


5. armovacia tkanina – Sto-Glasfasergewebe F


6. finálna povrchová úprava – difúzne otvorená, minerálna podkladová a finálna povrchová úprava

Minerálny systém vnútorného zateplenia StoTherm In Comfort, vytvorený spoločnosťou Sto, s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a vlhkosť rozdeľujúcimi vlastnosťami, je navyše biologicky neškodný.


Jadro tohto systému tvorí tepelnoizolačná doska z perlitu. Čisto minerálne vulkanické kamenivo vykazuje najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti, je nehorľavé a stopercentne recyklovateľné.


Stiahnite si brožúru

Ukážka brožúry zatepľovacích systémov

Stiahnite si informačné brožúry o fasádnych zatepľovacích systémoch, ich spracovaní a zateplení fasády.


Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k interiérovým povrchovým úpravám sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114