Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

STX.THERM SANA

STX.THERM SANA – rez zatepľovacím systémom zobraziť obrázok v plnej veľkosti

STX.THERM SANA – rez zatepľovacím systémom

1. Lepiaca hmota - ALFAFIX S2, S1, S101, S11

2. Izolácia – EPS alebo MW

3. Kotvenie – Spiral Anksys SA

4. Armovacia vrstva – ALFAFIX S1 alebo ALFAFIX S101 + sieťovina VT1

5. Medzináter HC-4 alebo HC-5

6. Povrchová úprava - BETADEKOR AF/AD, SAF/SAD, SIF/SID, VF/VD, mozaikové omoietky ALFADEKOR F/G

Charakteristika


Vzhľadom k použitiu univerzálneho systému kotvenia Spiral Anksys s výplňovou expanznou hmotou je táto technológia veľmi vhodná na dodatočné kotvenie nestabilných zatepľovacích systémov, na zdvojovanie ETICS a taktiež na kotvenie ETICS v materiáloch, kde je bežné mechanické kotvenie menej účinné alebo na podklady s nerovnosťou max. 20 mm / 1 m. Systém STX.THERM SANA sa vyznačuje veľkou variabilitou použitia z hľadiska druhu konštrukcie, kvality podkladu alebo možných konečných povrchových úprav.

Variantom tohto systému je STX.THERM SANA MW s použitím izolantu z pozdĺžne orientovanými minerálnymi vláknami TR10 alebo TR15.

STX.THERM SANA a STX.THERM SANA MW sú určené na sanáciu a zdvojenie uvoľnených a nestabilných ETICS bez potreby ich nákladnej demontáže.

Produktový katalóg - Fasáda - ETICS

Produktový katalóg - Fasáda

Stiahnite si informácie o fasádnych produktoch a zatepľovacích systémoch.

Pokyny pre montáž STX.THERM SANA

Pokyny pre navrhovanie, montáž a údržbu zatepľovacích systémov radu STX.THERM SANA

Technické posúdenie

Technické posúdenia zatepľovacích systémov STX.THERM SANA a STX.THERM SANA MW

CAD detaily

Ukážka viac ako 30-tich riešení detailov pre zateplenie STX.THERM SANA a SANA MW

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k zatepľovacím systémom sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114