Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

OC Letmo Brno, Polyfunkčný objekt, Brno (CZ)

projekt

OC Letmo Brno, Polyfunkčný objekt

produkty

StoVentec R hladká omietka v torkretovej betónovej fasáde

fotografie

OC Letmo Brno, polyfunkčná budova

pobočka