Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

Súčasťou spoločnosti Sto Slovensko s.r.o. sú od augusta 2018 aj aktivity značky STOMIX

fuzia_teaser_1

Koncern Sto dokončil k 1. augustu 2018 fúziu, ktorá začala v roku 2011 kapitálovým prepojením spoločností Sto a STOMIX.

Od augusta tohto roku sú obchodné aktivity značky STOMIX neoddeliteľnou súčasťou aktivít spoločnosti Sto Slovensko s.r.o.. Je to ukončenie fúzie, ktorá sa začala v roku 2011, kedy spoločníci firmy STOMIX predali svoje podiely koncernu Sto. Obchodná filozofia firmy aj značka STOMIX pritom naďalej zostali zachované. Od 1. augusta 2018 sa situácia mení a obe značky budú do budúcnosti pôsobiť pod jednou spoločnou strechou - a to ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.


Ing. Václav Kostka, konateľ Sto Slovensko s.r.o., k tomu dodáva: „Vtedajšie kapitálové prepojenie nám otvorilo nové perspektívy a súčasne poskytlo kapitálovú stabilitu firme STOMIX. Dokonale sme si overili, že vzájomná synergia je výhodná nielen pre naše spoločnosti, ale aj pre našich obchodných partnerov. Teraz nastáva nová fáza, v ktorej budeme vystupovať spoločne v tradičnej žltej farbe značky Sto. Pracovné príležitosti zostanú plne zachované, obchod a komunikáciu to maximálne zjednoduší a navyše to uľahčí aj výraznejšie zapojenie kapacít výrobného závodu STOMIX do aktivít nášho materského koncernu Sto SE & Co. KGaA."


Sto Slovensko s.r.o. je dcérskou spoločnosťou koncernu Sto SE & Co. KGaA, ktorý patrí medzi najväčších celosvetových dodávateľov fasádnych zatepľovacích systémov. Na slovenskom trhu pôsobí koncern Sto od roku 1995, do júla 2018 vo forme organizačnej zložky, odteraz už ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Postavenie lídra trhu má značka Sto v segmente kontaktných zatepľovacích systémov, predsadených prevetrávaných fasádnych systémov, omietok, fasádnych náterov a obkladov fasád či sanačných a ochranných systémov. Prednosťou v oblasti zateplenia je vysoko kvalitný sortiment, ktorý presvedčí ako z estetického, tak aj stavebno-fyzikálneho hľadiska a je možné s ním systémovo zatepľovať moderné i historické budovy. Sto tiež ponúka najčistejšie prírodné materiály pre povrchové úpravy interiérov. Do sortimentu Sto patrí tiež množstvo inteligentných riešení akustiky alebo podlahové systémy Sto Cretec.

Hlavné sídlo spoločnosti

Hlavné sídlo spoločnosti 

Pribylinská 2
Bratislava

tel.: +421 911 650 114