Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

Informácie o prevádzke počas vianočných sviatkov

V súvislosti s blížiacim sa koncom roka si Vám dovoľujeme oznámiť posledné expedičné termíny a informácie o prevádzkových hodinách na zákazníckych centrách spoločnosti Sto Slovensko ,s.r.o. v Bratislave a Košiciach počas nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov.


Z dôvodu celozávodnej dovolenky budú naše zákaznícke centrá spolu s distribúciou materiálov uzatvorené od 24.12.2018 do 6.1.2019.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu skladových inventúr bude prevádzka skladov obmedzená v decembri nasledovne:

Z dôvodu celozávodnej dovolenky budú naše zákaznícke centrá spolu s distribúciou materiálov uzatvorené od 24.12.2018 do 6.1.2019.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu skladových inventúr bude prevádzka skladov obmedzená v decembri nasledovne:

3. – 4. 12. 2018 bude zatvorené predajné centrum Bratislava

5.12.2018 bude zatvorené predajné centrum v Košiciach

Ďakujeme za pochopenie a priazeň v roku 2018. Zároveň nám dovoľte popriať mnoho osobných ako aj pracovných úspechov počas nadchádzajúceho roka 2019 a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v nasledujúcej stavebnej sezóne

S pozdravom,

tým spoločnosti Sto Slovensko, s.r.o.pfko2019_web_460