Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Akustické prvky

Flexibilné stropné prvky spájajú estetiku a techniku do jedného celku.


Je možné ich integrovať do hocijakej priestorovej koncepcie a zabezpečiť tak výrazné zlepšenie priestorovej akustiky.


Akustické stropné prvky je možné použiť aj prostredníctvom aktivácie stavebných dielov, čiže v priestoroch, kde nie je možné použiť uzavretý akustický stropný systém.


Akustické prvky

StoSilent Modular

StoSilent Modular

Flexibilný stropný prvok, ktorý spája estetiku a techniku do jedného celku a zabezpečuje výrazné zlepšenie priestorovej akustiky.


Je možné ho integrovať do každej priestorovej koncepcie. Vhodný najmä do miestností, kde nie je možné použiť uzavretý akustický stropný systém.

Stiahnite si brožúru

Akustika

Stiahnite si informačnú brožúru o akustických systémoch od spoločnosti Sto.


Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok
k akustickým systémom a riešeniam sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114