Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vzhľad betónu

Celý rad architektov účelne využíva úpravu povrchov stavieb so vzhľadom pohľadového betónu na zvýraznenie častí interiéru, prípadne častí alebo celých fasád.


Firma Sto vyvinula systém, ktorý umožňuje architektove predstavy previesť na skutočnosť. Systém Sto BetonOptik umožňuje dosiahnuť vzhľad pohľadového betónu, a to na štandardné stavebné povrchy v interiéri aj exteriéri, ako aj na kontaktné zatepľovacie systémy StoTherm.


Vďaka špecifickej materiálovej skladbe, možnostiam farebného prelínania vrstiev materiálov aj celkovému technologickému spracovaniu je reálne možné dosiahnuť veľmi premenlivé spektrum odtieňov štandardného pohľadového betónu, presne podľa požiadaviek a predstáv architekta alebo investora.

Prehľad možností povrchových úprav pre vzhľad betónu

Stiahnite si brožúru

Brožúra o fasádnych systémoch Sto na prevzatie

Stiahnite si informačnú brožúru o fasádnych systémoch Sto a produktoch na fasádu a možnostiach jej povrchových úprav.


Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok

k fasádam či fasádnym systémom sa neváhajte na nás obrátiť.


Tel.: +421 911 650 114


Sto Slovensko, s.r.o

Pribylinska 2
SK-831 04 Bratislava 3

tel.: +421 911 650 114