Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kontaktné zatepľovacie systémy

Zatepľovanie fasád

Orientácia na vývoj a výskum urobila Sto jedným z popredných svetových poskytovateľov ETICS - viac ako 100 miliónov štvorcových metrov spracovaného priestoru dokazuje dôveru v spoločnosť Sto.

Náročnejšie legislatívne požiadavky

Z energetického hľadiska je aj dnes v nedostatočnom stave veľká časť obytných jednotiek. Normy a predpisy v oblasti energetických úspor ustanovujú náročnejšie legislatívne požiadavky na tepelnú izoláciu budov. Tie majú za cieľ výrazné zníženie dopytu po primárnej energii a zníženie emisií oxidu uhličitého - ako v prospech peňaženky majiteľa a samozrejme, v súlade s platnými zmluvami Kjótskeho protokolu, aj životného prostredia.