Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sanačné a ochranné systémy

Rekonštrukcia a pamiatková starostlivosť

Renovácia starých budov je úlohou, ktorá sa nás týka: celková rozloha niekoľkých miliárd metrov štvorcových je plocha fasády, ktorá čaká na renováciu po celom svete. Jednotlivé typy poškodenia sú rôzne a pohybujú sa od prasklín v jednoduchých omietkových fasádach až po poškodenie kompozitných tepelných izolačných systémov. Kompetentným partnerom pri rekonštrukcii starých budov aj pri zachovaní historických pamiatok je Sto.

produkty