Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Povrchové úpravy interiérov

Interiérové farby

Interiérové farby od spoločnosti Sto ponúkajú širokú škálu inovatívnych a ekologických výrobkov, vhodných pre všetky typy požiadaviek.

Ide o technický prehľad všetkých dostupných interiérových farieb, ich vlastností a ich tvorivých možností. Široká škála ponúkaných produktov je tiež vhodná pre riešenie špeciálnych oblastí, ako je ochrana proti plesniam bez chemikálií, ochrana alergikov alebo zníženie úrovne nebezpečných látok. Tento sortiment interiérových farieb ponúka vždy správny výrobok pre každú požiadavku a vyvoláva dobrý pocit z toho, že ponúkol perfektné riešenie pre každý stavebný projekt.

produkty