StoPox 452 EP

EP podkladový náter pre vlhké podklady

použitie

  • v interiéri a vystavený poveternosti
  • na podlahové plochy
  • utesnenie kapilár a pórov v podkladoch viazaných cementom
  • ako podkladový náter na vlhké podklady viazané cementom
  • ako podkladový náter pre neminerálne podklady ako príruby z nerezovej ocele a nosné staré vrstvy z epoxidovej živice
  • ako podkladový náter na balkónoch

vlastnosti

  • veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady a nerezovú oceľ
  • obsahuje odvzdušňovacie aditíva

poznámky

  • výrobok zodpovedá EN 1504-2
  • výrobok zodpovedá EN 13813

vzhľad

transparentný

 

spracovanie

zložka A, zložka B, valcovanie, nanášať stierkou

 

31765_3_DE_de.jpg
zložka A zložka B valcovanie nanášať stierkou

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti