Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Sidings-Profilband

Elastická páska s povrchovo uzavretou štruktúrou

použitie

  • na redukciu hluku medzi nosným profilom a obkladom
  • na mechanické oddelenie medzi vnútorným zatepľovacím systémom a susediacimi stavebnými prvkami

vlastnosti

samolepiaci

 

poznámky

vhodný pre StoTherm In Comfort, StoTherm In Aevero

 

formát/veľkosť

šírka: 75 mm

 

odtieň

čierna

 

30234_DE_de.jpg