Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColl KM

Minerálna, flexibilná lepiaca malta pre klinkerové pásiky, obklady z keramiky, prírodného kameňa a sklenenej mozaiky

použitie

  • exteriér a interiér
  • ako lepiaca malta (flexilepidlo) pre vhodné klinkerové pásiky, keramické obklady, obklady z prírodného kameňa a sklenú mozaiku
  • na lepenie StoPanel Plus
  • na minerálne armovacie malty StoLevell Uni
  • na organickej armovacej hmote s medzináterom (StoPrep Contact)

vlastnosti

  • vynikajúca súdržnosť
  • odolnosť voči mrazu a poveternostným vplyvom
  • optimálna flexibilná odolnosť
  • spĺňa požiadavky C1TE podľa EN 12004

odtieň

sivá
biela

 

30957_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti