Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Steinwolleplatte 040

Tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny podľa EN 13162

použitie

 • exteriér
 • ako izolačná doska v kontaktných zatepľovacích systémoch
 • upevnenie lepením a kotvením
 • nevhodné pre použitie v soklovej oblasti a pod zemou

vlastnosti

 • deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD: 0,039 W/(m*K)
 • trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1
 • pevnosť v odtrhu ≥ 14 kN/m²
 • nehorľavosť
 • minerálna, difúzne otvorená

poznámky

 • charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/(m*K)
 • pri nasledovných hrúbkach sú možné dlhšie dodacie lehoty: všetky od 6 cm do 20 cm

formát/veľkosť

100 x 50 cm

 

31019_DE_de.jpg

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti