Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoArmat Classic plus

Organická, armovacia hmota/podkladová omietka bez cementu s vodiacim zrnom

použitie

 • exteriér
 • na minerálne a organické podklady
 • ako armovacia hmota/podkladová omietka pre StoTherm Classic®
 • ako armovacia hmota/podkladová omietka pre StoVentec fasádu
 • ako vyrovnávacia stierková hmota
 • ako renovačná stierková hmota

vlastnosti

 • bezcementová
 • pripravené na spracovanie
 • veľmi dobré vlastnosti spracovania
 • vysoká bezpečnosť spracovania vďaka vodiacemu zrnu
 • dobrá výplňová schopnosť
 • vynikajúca roztierateľnosť

poznámky

 • dilatácia trhlín: cca. 2 %
 • s príslušnou konštrukciou systému je možné dosiahnuť odolnosť voči nárazom >15 Joule

odtieň

biela
obmedzene tónovateľná podľa StoColor System, biela

 

spracovanie

ručne, strojovo

 

30032_DE_de.jpg
ručne strojovo biela

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti