Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Select

Tupo matná interiérová farba, trieda oderu za mokra 3 a krycia schopnosť 2 podľa EN 13300

použitie

  • interiér
  • na plochy stien a stropov

vlastnosti

  • bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel ako aj s nízkym obsahom emisií
  • trieda oderu za mokra 3 a krycia schopnosť 2 podľa EN 13300

vzhľad

tupo matná podľa EN 13300

 

odtieň

biela

 

spracovanie

natieranie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu)

 

31073_DE_de.jpg
natieranie valcovanie striekanie airless (bez použitia vzduchu)

skúšobná a akostná značka

Rakúska ekologická značka

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy