StoCryl V 450

Stierka, transparentná, matná

použitie

 • ako tuhá povrchová úprava na ochranu betónových nosných konštrukcií pri následnej úprave lazúrovaním
 • ako podkladný náter pre lazúrovací vrchný náter StoCryl V 400

vlastnosti

 • zamedzuje vniknutiu vody a vo vode rozpustných škodlivých látok
 • reguluje vlhkostný režim
 • zvyšuje elektrický odpor
 • dobrá penetračná schopnosť
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • dobrá nepriepustnosť oxidu uhličitého (Sdhodnota CO2 > 50 m)
 • dobrá difúzna priepustost' vodnej pary (Sdhodnota H2O < 4 m)
 • vodou riediteľný

poznámky

 • nevhodné pre pochôdzne a pojazdové plochy
 • vhodná v exteriéri nie ako krycia povrchová úprava

vzhľad

transparentný stredný lesk

 

spracovanie

natieranie, kartáčovanie, valcovanie, striekanie airless (bez použitia vzduchu)

 

31332_DE_de.jpg
natieranie, kartáčovanie valcovanie striekanie airless (bez použitia vzduchu)