Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD

Nehorľavá tepelnoizolačná doska regulujúca vlhkosť, vyrobená z perlitu, určená na ostenia

použitie

  • interiér
  • pre zateplenie ostení
  • ako tepelnoizolačná doska na steny a stropy pri interiérovom zatepľovacom systéme StoThem In Comfort

vlastnosti

  • trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1
  • minerálna, bez vlákien
  • difúzna otvorenosť
  • rozdeľujúca vlhkosť
  • rýchla absorpcia, distribúcia a časové posunutie vysychania skondenzovanej vlhkosti
  • úplne recyklovateľná
  • odolnosť voči plesňam

formát/veľkosť

hrany: tupé
62,5 x 30,9 cm

 

30898_DE_de.jpg

Na prevzatie

Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)