StoPox WG 100

EP podkladový náter, vodou riediteľný, s nízkym obsahom emisií

použitie

 • v interiéri a vystavený poveternosti
 • na podlahové plochy
 • pre podklady viazané cementom ako betónové plochy alebo potery
 • horečnaté potery a potery so síranom vápenatým
 • ako podkladový náter pod vodou riediteľné výrobky StoPox
 • prostriedok sprostredkujúci priľnavost' na hladké minerálne podklady
 • prostriedok sprostredkujúci priľnavost' na staré povrchové úpravy na báze EP/PUR živice (vytvorit' skúšobnú plochu)
 • ako nášľapná vrstva testovaného systému na ochranu povrchu StoCretec OS 8.5

vlastnosti

 • veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady
 • veľmi dobrý spojovací prostriedok na staré povrchové úpravy
 • paropriepustný
 • rýchle tvrdnutie pri izbovej teplote
 • možnosť plnenia kremenným pieskom na stavbe
 • s nízkym obsahom emisií VOC

poznámky

 • výrobok zodpovedá EN 1504-2
 • výrobok zodpovedá EN 13813

vzhľad

mliečne zakalený

 

spracovanie

zložka A, zložka B, valcovanie, nanášať stierkou, odvzdušniť

 

31952_3_DE_de.jpg
zložka A zložka B valcovanie nanášať stierkou odvzdušniť

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti