Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTap Pro 100 A

Sklovláknitý vlies, testovaný na zdravotnú nazávadnosť, bielo pigmentovaný, s vodou aktivovateľnou lepiacou plochou

použitie

 • interiér
 • na renováciu (preklenutie trhlín), sanáciu (prepracovanie podkladu) a dekoratívne stvárnenie hladkých plôch stien a stropov
 • vďaka jednoduchému spracovaniu vhodné najmä na veľké plochy

vlastnosti

 • z prírodných surovín
 • mechanicky zaťažiteľný
 • premosťujúci trhliny vznikajúce v prípade úbytku materiálu alebo počas schnutia
 • rozmerovo stabilný
 • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 • odolný voči rozkladu
 • úspora času a nákladov pri spracovaní
 • nenabobtnáva
 • odolný voči vlhkosti
 • nie je potrebné žiadne prídavné lepidlo
 • priamo prepracovateľný
 • v závislosti od skladby nehorľavý alebo ťažko horľavý
 • nepreniká do pľúc, keďže priemer vlákien je cca 10 µm
 • možná povrchová úprava
 • plošná hmotnosť cca. 215 g/m²

poznámky

v závislosti na požiadavkách je možné individuálne voliť konečné povrchové úpravy pre rôzne oblasti použitia

 

vzhľad

hladký povrch bez štruktúry všestranné možnosti farebného riešenia

 

formát/veľkosť

šírka role: cca 1 m
dĺžka role: 25 m
dĺžka rolky: 40 m

 

odtieň

bielo pigmentovaný

 

spracovanie

tapety s nanesenou vrstvou lepidla, Sto-Aqua-Quick-tapetovacie zariadenie

 

30992_DE_de.jpg
tapety s nanesenou vrstvou lepidla Sto-Aqua-Quick-tapetovacie zariadenie

skúšobná a akostná značka

testované na zdravotnú neškodnosť STANDARD 100 by OEKO-TEX® 25.3.0123 Innovatext_sk ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)