Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell Calce FS

Ekologická stierková hmota na vápennej báze podľa EN 998-1

použitie

 • interiér
 • veľmi vhodný na kreatívne stvárnenie plôch stien a stropov
 • ako funkčná stierková hmota a kreatívna konečná povrchová úprava na takmer všetky podklady

vlastnosti

 • minerálna
 • bez konzervačných prostriedkov
 • veľmi dobrá trvanlivosť
 • veľmi dobrý manažment vlhkosti
 • veľmi difúzne otvorený
 • prispieva k optimalizácii klímy v obytnom priestore
 • jednoduché spracovanie, poddajný materiál
 • možnosť spracovania rôznymi technikami
 • široká rozmanitosť stvárnenia
 • najlepšia reguácia vlhkosti vzduchu
 • rýchla sorpcia a desorpcia
 • MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH)

odtieň

prírodne biely
obmedzene tónovateľná podľa StoColor System, prírodne biely

 

spracovanie

ručne, strojovo

 

30996_DE_de.jpg
ručne strojovo prírodne biely

skúšobná a akostná značka

štítok - bez konzervačných prostriedkov natureplus®

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)