Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Steinwolleplatte 036-020

Tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny podľa EN 13162

použitie

  • exteriér
  • ako izolačná doska v kontaktných zatepľovacích systémoch
  • upevnenie lepením alebo lepením a kotvením

vlastnosti

  • charakteristický súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/(m*K)
  • trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1
  • difúzna otvorenosť

formát/veľkosť

100 x 50 cm

 

odtieň

žltohnedý

 

31019_DE_de.jpg