StoJet PIH 200

PUR injektážna živica

použitie

 • pre uzatvorenie, utesnenie a elastické vyplnenie trhlín v betóne
 • šírka trhlín: ≥ 0,1 mm
 • vlhkosť trhliny podľa EN 1504-5: suchá, vlhká alebo mokrá
 • vhodné pre trhliny vedúce vodu podľa EN 1504-5 v kombinácii so StoJet PU VH 200
 • na steny, stropy a podlahy v interiéri a exteriéri
 • výplňová hmota do škár podľa EN 1504-5
 • výplňová hmota do škár podľa DIN V 18028

vlastnosti

 • hlboký prienik do trhliny
 • nízka viskozita
 • vysoká rozťažnosť
 • zmiešavací pomer 1 : 1 obj.
 • v zozname BASt
32159_3_DE_de.jpg

Na prevzatie

Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)