Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCalce Activ K/MP

Ekologická minerálna vrchná omietka na vápennej báze podľa EN 998-1

použitie

 • interiér
 • zušľachtená vrchná omietka podľa EN 998-1
 • veľmi dobre sa hodí pre systémy vnútornej izolácie od firmy Sto
 • ako vrchná omietka pre sorpčný systém StoCalce Functio

vlastnosti

 • minerálna
 • optimálne prispôsobenie na sorpčný systém StoCalce Functio
 • veľmi difúzne otvorený
 • prispieva k optimalizácii klímy v obytnom priestore
 • ľahké spracovanie, poddajný materiál
 • veľmi dobrý manažment vlhkosti
 • najlepšia reguácia vlhkosti vzduchu
 • rýchla sorpcia a desorpcia
 • MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) v systéme s StoLevell Calce FS

vzhľad

v škrabanej štruktúre (K) alebo ako modelačná omietka (MP)

 

odtieň

biela

 

spracovanie

ručne

 

30997_DE_de.jpg
ručne

skúšobná a akostná značka

štítok - bez konzervačných prostriedkov

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)